ΠΟΛ.1210/6.10.2011

ΠΟΛ.1210/6.10.2011

Υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης Απόδοσης της

προκαταβολής φόρου της υπολογιζόμενης επί των δικηγορικών

αμοιβών για παραστάσεις ενώπιον των δικαστηρίων, της

παρακράτησης φόρου επί οποιουδήποτε ποσού καταβάλλεται

ως μέρισμα σε δικηγόρους καθώς και της απόδοσης του

προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αμοιβών των

συναρτώμενων από το αποτέλεσμα των δικηγορικών

υπηρεσιών ή της δίκης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου

επικοινωνίας ή στη Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση

-------------------------------------------------------------------------------------

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ A'

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Γ. Βαρνάκου

Τηλέφωνο :210-3375314

FAX :210-3375001

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)

ΤΜΗΜΑ Β'

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΟΛ 1210

ΘΕΜΑ: Υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης Απόδοσης της προκαταβολής φόρου της

υπολογιζόμενης επί των δικηγορικών αμοιβών για παραστάσεις ενώπιον των

δικαστηρίων, της παρακράτησης φόρου επί οποιουδήποτε ποσού καταβάλλεται ως

μέρισμα σε δικηγόρους καθώς και της απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου επί των

δικηγορικών αμοιβών των συναρτώμενων από το αποτέλεσμα των δικηγορικών

υπηρεσιών ή της δίκης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στη Δ.Ο.Υ.,

κατά περίπτωση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

page 1 / 5